ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۲, یکشنبه

"واپسین غروب": چند شعر از: زهره مهرجو

poppies-in-sunlight-with-birds

"واپسین غروب"

چند شعر از: زهره مهرجو
۲۳ اکتبر ۲۰۱۶


«سرخ»

چه زیباست سرخ
باشکوه و پرصداست، سرخ
سرخ جریان مدام زندگی،
سرخ بیگانه با هر چه بیهودگی.

سرخ، گل همیشه تازۀ باغ رنگ هاست،
سرخ، تجسم بی نظیرِ عشق و مهربانی هاست.

سرخ، تردید نمی شناسد!
در کتاب رنگین تاریخ
اعتمادِ رأی خوبی هاست؛
پر از حماسه های بلند و کوتاه
تهور و پرصداست سرخ...

وقتی که زندگی در خموشی
رو به زوال می رود؛
سرخ از حقیقت
سخن می گوید!

سرخ، گاه غمگین و پر ز درد است
مثل بودن کوتاه شقایق
در شبان سرد طوفان زا ...
و دامنه های خونین سوگوار
پس از هجوم وحشیانۀ باد.

خشم سرخ، از ستم و نابرابری هاست
سازش ناپذیر و سهمگین
سرخ، اسارت کبوتران
و مرگ شقایق ها را ..
باور نمی کند؛
برمی خیزد...
و قلمرو حاکمان را
به لرزه می فکند! ...

و در راه خویش
سرخ نمی هراسد
و خستگی را ..
هیچ، نمی شناسد!

*  *  *
سرخ؛ مثل خون جاری
در شریان عظیم هوشیاری،
زنده.. پویا ..
در ستیز با نابرابری ها
با نهایتِ تاریکی -
در اوج بی پناهی ها!

سرخ؛ مثل قلب طپندۀ انقلاب
منسجم
آماده برای بازتابِ هر ضربه،
سترگ
شکوهمند ..
زندگی بخش ..!

رنگ شادی هاست سرخ ..
پرطراوت و چالاک
رهایی بخش ..
امید فرداهاست سرخ!


«اعجاز حضور»

اینجا،
به دور از نگاه ها
صداها ..
در آرامشی بی نظیر
از حاشیه باریک زمان ...
و مکان؛
به تو خیره می شوم

و تو
چون همیشه
کوچک و دور از دسترس
با اطمینانی نفوذ ناپذیر ...
بازم می نگری.

آه.. از کجا آمده ای؟
چندین قلب
تاکنون، در عمق پریشانی
و انزوا ...
آرامش را
در تو جستجو کرده؟
چندین نگاه
گرمی را
در چراغ پُرسوی تو، یافته ..؟
نمی دانم!

ولی، خوب می دانم
که من و یارانم ...
و پیشینیان ما -
پیشکسوتان آرمان های بزرگ؛
همیشه در اوج تاریکی
به تو روی آورده ایم ..
و پرندۀ امید را
در دهلیز منوٌر تو
جُسته ایم ...

و تو
همچنان تابناک و بخشنده،
اعجاز حضور خویش را
از مشتاقانت
دریغ نمی ورزی.

***
باش ..
تا نهال آرزوهای دیرپای ما
تناور شود و به بار نشیند،
و روزی با هم
در جشنی راستین
و سروری ژرف ...
از شاخگان بلندش
میوه های عشق و آزادی را؛
برچینیم!


«همسفر»

تو از جنس منی ..
و نیستی؛
ساکن این سرزمینی
زبان آدمی را خوب می دانی ..
ولی با ستاره ها
سخن می گویی!

در هر غروب
با پرندگان به پرواز درمی آیی،
تا قلٌه ها اوج می گیری ...
و شب هنگام،
از فراز آسمان بلند
بر زمین .. چشم می دوزی،
بر ستارگان و کهکشان ها،
در بیکران هستی
سِیر می کنی –
از سیاره ای به سیاره ای
و از خانه ای، به خانه ای دیگر ...

و سپیده دمان
آرام، به این سو...
به این خانه
فرود می آیی!

*   *   *
هستی ات، ژرف تر از اعماق آسمان
رها تر از پرواز پرندگان ..
نگاهت؛ روشن تر از فروغ ستاره هاست ..!

نزدیک تر از پوست به تنم تو هستی؛
از خون به رگانم
از قلب –
که بودن را مهیا می سازد –
به زندگی ام!

می خواهم همراه تو
همسفرت شوم!
پس، در هر پرواز
مرا با خود ببر ...
و بعد از فراز و فرود راهی بی انتها –
جستن ها
یافتن ها ...
و گاه، کشف کردن ها؛
هر سپیده دم
با من
به این خانه بیا!


«واپسین غروب»

هوا سرد است.
تنگ غروب
که کوهستان به نرمی
با خورشید وداع می گوید،
حریر سرخ رنگی از مِه
همه جا را می پوشاند ...
و جای قدم هایی را
که از دیرگاه، بر زمین یخ زده از برف
در سراسر راهی دراز
طرح مبهمی کشیده اند ...
و در گذر زمان
از میان طوفان ها و حادثه ها
شکل می گیرند ...
و روشن تر می گردند.

هوا
بی رحمانه سرد است.
یاران از همه سو در راهند..
آنان، گرفتار افسون عشقی بزرگ
مصمّمانه به پیش می آیند؛ ...
و شب هنگام
چراغان در دست هاشان
جریان رنگینِ عظیمی را
بر سراسر کوهستان می گسترد!

دریایی از نور زمینی
تؤامان با روشنای ماه و ستارگان
به پیش می رود...
تا از افق، خورشیدی بی نظیر
پدیدار گردد! ...

خورشیدی
که سرانجام، رؤیاهای بزرگ را
به بار خواهد نشاند...
تا پرندگان آزادی
نغمه کنان، به پرواز درآیند...
لاله ها
چون رنگین کمانی
بر دامنه ها، موج گیرند..
و خوشبختی و سرور
بر همه جا بگسترد!

*  *  *
چشم انداز
بی اندازه زیباست!...

گاه گاه، نجوایی عمیق
در سراسر راه می پیچد:
این حکایت
این جریان عظیم پر شکوه...
تا واپسین غروب
ادامه خواهد یافت.


«طلوع»

چه زیباست
نورافشانی ستاره، در آسمان شب ..
و دل سپردن
به آن ارتفاع بلند،
پرواز کردن، اوج گرفتن
هنگامی که شب زمینی
غلیظ تر
از تاریکی دوردست هاست!

چه زیباست
وزش نسیم در شفق،
اهتزاز شاخگان ..
و رقص برگ ها،
لغزش شبنم بر تن گلبوته ها،
اعجاز شگفت انگیز حضور..
از هوشیاری
شکفتن ها!

چه زیباست
شکسته شدن دیوار حجیم سکون
در ارکسترای بی نظیر وجود،
شرح مدام هماهنگی ها
یکی شدن ها،
طلوع فاتحانۀ خورشید
آغاز روزی نو،
رسیدن
فرصت های تازه!


«حکایت ما»

در دلت هست دریا.. دریا...
در نگاهت، ستارگان فریبا!

هر کجا می روی روز و شب ها
با خود می بری مهر و وفا را

در قلمت جاریست نور خورشید،
می گستری اش فراتر از مرزها!

نقش که می زنی، رنگ ها را
می دهی حیات شکل ها را ...
می آوری از گلستان وجودت
گل های سپید و سرخ زیبا،
رنگ سیاهی را پشت صحنه ها
می کنی کم رنگ و شرمگین و گریزان.

*   *   *
توانا تو هستی – معجزه گر.. دستانت،
مگو امیدی نیست، خواهی رفت فردا!

دائم بمان و بیافشان
نور وجودت را، روز و شب ها!
اگرچه هستند در آسمان ما
ابرهای سیاه ...
و گرچه گویی.. رنج و نشیب حکایت ما؛
هست حالا!

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۱, شنبه

قاری آقا، و ترسِ تارِ مو: بهنام چنگائی

بیادآر! در ترانه های نوشِ نوجوانی و شوقِ شیرین ِدخترانِ زندگانی،
چه بارها که تارِ موئی در باد ِبیقرار
بنیاد کائنات را درهم نلرزاند؟!
و چه چهره های نوبهارانی که توسط بازیگران غیبی بی چهره نشدند؟!

saeed-toosi-khamenei

قاری آقا، و ترسِ تارِ مو

behnan-changaee
 بهنام چنگائی
در مهد پایندگانِ نفرت و اعدام و قصاص!
فراموشی نسل کشی و داغ ِ زندان و دار؟
پس کدام وجدان بیدار!
داد ریحانه ها، ترگس ها و بهاره ها را خواهدستاند؟
در زمانه ای که
قاری قدر ِقران، قانون خدایش را برنمی تابد،
و امامش چپاولگر نانِ کودکان خیابانی ست؟!
که درین شبانِ پستِ هول آور،
جز حکم تاراج، هرزگی و بی شرافتی رسمی نرفته است.
این سیلِ لجن و چرک و خون که می بینی،
بر بالا گنبد و گردِ منبرِ ریا رسیده است،
ناگهان و بی گدار نیست
از بیدارباش خفتگانِ شبزده
چندان بدور و کنارنیست، کین گونه، قاری وجدانِ ناپاکان،
سرخوش و شنگول، بر اوج مناره ها نشسته و،
آبروی گنبدیان بربادرفته را پُرشرنگ تر از همیشه قرائت می کند.
و بر بلندای اذن ولایت،
در این نافرمانی جسورانه، بی حرمتی به انسان را چنین مستانه بانگ می زند.
++
از یادمبر،
دامنِ این قوم، از دیرگاهان آلوده پلشتی ست.
از یادمبر، جستجوی دخترانِ روز را، که اسیر ظلمت شدند
و در پایانه زندگی و شبانِ زفافِ مرگ
در چنبره ی پاسدارانِ کثافت
با فرمان فقه و بهشت، طعمه ی زناگران خمینی شدند!؟
تامگر تشتِ رسوائی تطاول ملا به گوش بنده های بی خدا نرسد.
از یادمبر! انتقامِ کویر کهریزک را،
که شرافتِ زیر تیغ های ریا، از آن روهروانِ فردا
چه حکایت ننگ ها بر آسمان ولایت کجمدار ننشاندند!؟
که در وادی قوم لوط، فاسق تراز آن نمی یافت شد؟!
++
بیادآر! در ترانه های نوشِ نوجوانی و شوقِ شیرین ِدخترانِ زندگانی،
چه بارها که تارِ موئی در باد ِبیقرار
بنیاد کائنات را درهم نلرزاند؟!
و چه چهره های نوبهارانی که توسط بازیگران غیبی بی چهره نشدند؟!
++
ببین هرروز! در صفِ درازِ ناپاکان، همچنان لشگر فریب و دعا و اذان و نماز و نوحه درهم تنیده اند و نگهبان تهیدستانند تا نادانان مرتکب گناهی نشوند.
در این مزار زندگی، دیگر بذر انسانیت، خصلت خود را جوانه نمی زند.
شب و شبیخون بر هستی بردگان حاکم است و خورشید هم، از ترس تابش،
زیر عبای سیاه آخرت، آشیانه های تاریک و پنهانِ مصلحت می سازد.
در گردونهِ ولنگاری، تربیتِ ویلان، آسمان را رنگ زندگی می کند تا زمین بلازده را بی آبروترکند.
++
و در آن پهنه ی پردرد و بی حقوقی نیمه ی انسان،
تار و مار شده هایِ زیر نقابِ چادر،
شیطنت گیسوان خود را، از تهدید هجوم آتش و اسید بیمناک می کنند!

بهنام چنگائی 1 آبان 1395

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۱۹, دوشنبه

بیرق داد: جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

بیرق داد

barzin-azarmeh
جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

بیرق داد

.

رفته ست بیداد

از بس به تکرار،

هر جا ،

سپیداری ،

بر آن ،

یک حلقه ی دار…

شیر زنِ در چنبرِ مارانِ قهار

زاید به ناچار،

از نوهزاران کاوه بر کف ،

بیرقِ داد!

*

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۱۴, چهارشنبه

ای نازیان عصر!: جعفر مرزوقی ( برزین آذرمهر)

ای نازیان عصر!

barzin-azarmehr-2
جعفر مرزوقی ( برزین آذرمهر)

.

بریده باد دست‌ مان

دراز ، ازسر نیاز ،

اگر شود ، به سوی تان…

ز سر بدر کنید این گمان

که «میش جامگی » گرگ‌های هارتان،

نه آشکار ه بر جهان...

نه آشکار ه آن بدی که می کنید به مردمان

یه زیر پوشش دروغی دفاع ز حق شان...

نه آشکار ه تارهای پر فریب

که می تنید هر کران

به باورِ تهی و پوکِ این و آن...

نه آشکار ه بر جهان

که آن «سه گانه سر» درنده یِ شما

هزار بار

شریر تر

ز حاکمان مار دوشِ قبضه کرده ملک مان !...

*
جعفر مرزوقی ( برزین آذرمهر)

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

وهم باره: جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

وهم باره

 barzin-azarmehrجعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

وهم باره

 

*


شب،

با شکست خورشید،

زد فاتحانه فریاد :

« دیگر

تمام

شد.»

ننهاده چشم برهم

نی ،

در نیِ سحر هنوز،

زنگی زتاج سر،

خورشیدِ نو تری بود

گسترده بال و پر...

*

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

خطابه: جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

خطابه

barzin-azarmehr
جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

.

سالیان سال

زیر چشم ما،

همچونفرین گشتگان،

در آتش و دود

می زند سوریه پر پر

از عذاب دوزخی که کردگارش «سود»

بدتر از نمرود...

.

مردم

ای مردم !

چشم بگشایید!

اندرین دوزخ

آه دیگر در بساطش نیست!

خلق سوریه گناهش چیست؟!....

*

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

درباره پیروزی: ناظم حکمت، برگردان: آمادور نویدی

برای رسیدن به هدف
باید خون داد.
پیروزی به چنگ می آید
با چنگ و دندان
و هیچ چیزی فراموش نخواهد شد.

درباره پیروزی

nazem-hekmat1
ناظم حکمت
برگردان: آمادور نویدی
ویرایش: بهرام رحمانی
با دستانت بر روی زخمت فشار می دهی
لبانت را آنقدر گاز می گیری که خون می آید
پیروزی
با چنگ و دندان بدست می آید
و هیچ چیزی فراموش نخواهد شد.
روزها تاریک اند
و آورنده خبر مرگ.
دشمن خشن است
ظالم و موذی.
انسان ها در مبارزه کشته می شوند
- ولی آنان حق دارند که زندگی کنند –
انسان ها کشته می شوند
- بیشمارند آنان –
توگویی  که با سرودها و پرچم هایشان
برای رژه باشکوه روز تعطیل بیرون رفته بودند
بسیار جوان
بسیار دلیر...
روزها تاریک اند
و آورنده خبر مرگ.
زیبا ترین جهان را با دستان خودمان به آتش می کشیم
و دیگر اشکی برای چشمهایمان نمانده ست
غمگین و عبوس می مانیم ...
ما فراموش کرده ایم که چه گونه ببخشیم.
برای رسیدن به هدف
باید خون داد.
پیروزی به چنگ می آید
با چنگ و دندان
و هیچ چیزی فراموش نخواهد شد.
ناظم حکمت

برگردانده شده از:
گاردین- ارگان حزب کمونیست استرالیا، شماره ۱۷۳۸، ۶ ژوئن ۲۰۱۶، صفحه ۱۲